TAXI  PLANTINGA  0511-842025

Ruimte voor je slogan


 

Heeft u vervoerskosten in verband met uw zorg? Soms kunt u die kosten uit uw Persoonsgebonden Budget (PGB) betalen. Dit kan alleen als u een PGB heeft uit de wet langdurige zorg, wet maatschappelijke ondersteuning of uit de Jeugdwet. In uw indicatie staat of u recht heeft op vervoer.
Mocht u recht hebben op vergoeding van uw vervoerskosten dan kunt u Altijd contact met ons opnemen. Waarna wij u verder kunnen helpen.